Саверчанка, І. В. Улада пячаткі : легенда, аповесть, містэрыя, эсэ / Іван Васільевіч Саверчанка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 406 с.

08.07.2021

    У кнізе ўзноўлены гераічныя і трагічныя старонкі старажытнай гісторыі Беларусі, здзейснена мастацкая рэканструкцыя глыбінных пластоў нацыянальнай міфалогіі і вераванняў беларусаў. Галоўнымі героямі твораў з'яўляюцца найбольш значныя асобы мінулага - Рагвалод, Усяслаў Чарадзей, Міндоўг, Вітаўт Вялікі, Астафей Валовіч, Сымон Будны, Леў Сапега, Іпацій Пацей, Іосіф Вельямін Руцкі, Кастусь Каліноўскі і Вацлаў Ластоўскі.